Polnischer Kontakt

Drodzy polscy hodowcy – zapytania
Odonosnie zakupu golebi prosimy
Kierowac do naszego przedstawiciea
W Polsce – Manfred Bula
Tel. 0048 – 530999548